about
כבר משנות ה-90 המוקדמות נחשפנו לשינויים טכנולוגיים אדירים בתשתיות IT, שירותי המידע וה-WEB. המציאות שנוצרה יצרה מצד אחד צורך באיסוף וניהול נתונים בתוך הארגון ומצד שני מחייבת קשר בזמן אמת עם הלקוחות, עם מצב השוק ומגמותיו, עמידה בצרכי מלאי וביקוש ועוד. על בסיס תשתית זו (המידע) פיתחנו יכולת הפקת ידע לקבלת החלטות אפקטיביות.
‏DB מערכות הינה שותפות צעירה שהוקמה על ידי שני בוגרי טכניון למודי ניסיון וידע בתחומי המידע וה-WEB שהתנסו והכירו ארגונים ועסקים רבים ומגוונים והבינו שלכל אחד צרכים משלו הניתנים למימוש באופן פשוט, מדוייק ויעיל.