DB מערכות מציעה מגוון רחב של פתרונות IT מבוססי בסיסי נתונים: מערכות web, תוכנות desktop ו-אפליקציות mobile יעודיות לפי צרכי הלקוח התואמת את ההתנהגות העסקית והתפיסה הנהולית היחודית לו.