knowledge
מערכות המידע התומכות את תהליכי העבודה של ארגון מהוות תשתית טכנולוגית לאיסוף הנתונים העסקיים. הידע המצטבר ע"י איסוף הנתונים ושימוש בכלים ייעודיים לניתוח מגמות הינו ערך עסקי לקבלת החלטה ניהולית מבוססת ואפקטיבית. זהו למעשה היתרון של מערכות אלה אך רובן כוללות כלים מאד בסיסיים לניתוח ידני של המידע בתהליך הגוזל זמן רב. זהו זמן יקר מאד כאשר מדובר בבעלי תפקיד ניהולי העושים שימוש בהם. 
היכולת להפיק ידע עיסקי בצורה ממוכנת ובזמן אמת באופן אוטומטי מאפשרת לארגון למזער הפסדים ולמקסם את הייתרון שלו מול המתחרים. גם אם ברשותכם מערכות יעודייות וגם אם לא, נוכל להציע עבורכם פתרונות המתאימים לבעיות המידע והפקת הידע העסקי המבוסס עליו.