Information
DB מערכות מציעה מגוון רחב של פיתוח מערכות יעודיות מבוססות מסדי נתונים במגוון רמות לפי צרכי הארגון התואמת את ההתנהגות העסקית והתפיסה הנהולית היחודית לו.
מערכת יעודית מאפשרת לארגון להמשיך להתנהל ולעבוד ע"פ התהליכים העסקיים הקיימים וגם מאפשרת השלמת פערים שנוצרו בין מערכות מדף קיימות (למשל בין PLM ל-ERP) שכל אחת נותנת מענה לתחום אחד בלבד. הכלים המשולבים במערכת אינטגרטיבית זו מאפשרים קבלת תמונה רצויה ואמיתית על כל הנתונים. 
הטכנולוגיות המגוונות העומדות לרשותנו הינן מהירות, אמינות ובטוחות. אלו מאפשרות אינטגרציה עם מספר מקורות של מסדי נתונים שונים; פיתוח ממשקי לקוח עצמאיות, Web-יות; אינטגרציה מלאה עם כלל ישומי ה-Office; שימוש ביישומי Net.; מערכות משולבות מולטימדיה ועוד.
תנו לנו לפתח עבורכם פיתרון שיענה על הצרכים האמיתיים של הארגון.